INTERVIEW

Uit de praktijk

De Goede Woning

De Goede Woning

In het eerste NOMagazine spraken we met Karin Priem, destijds manager Vastgoed bij woningcorporatie De Goede Woning in Zoetermeer. De Goede Woning had op dat moment plannen om 120 eengezinswoningen te vernieuwen tot nul-op-de-meter. Om ook bewoners een stem te geven tijdens het proces zocht de corporatie bewoners die actief mee wilde praten en denken over het project. Zo is er een bewonerscommissie ontstaan, die vervolgens ook aan tafel zat bij de presentaties van mogelijke aannemers. Bewoners hadden, net als De Goede Woning, voorkeur voor Dura Vermeer. Hoe is het De Goede Woning (DGW) daarna vergaan? We spreken met Tessa Brouwer, Teamleider Wijken bij DGW.

FactsWoningcorporatie: De Goede Woning

Project plus plaats: 120 woningen in de Zoetermeerse wijk Palenstein

Soort woningen: eensgezinswoningen

Fase: eerste blok is af (24 huizen)

Gesproken met: Tessa brouwer, Teamleider Wijken

"We zijn ontzettend blij met de bewonerscommissie! De commissie is kritisch. Dat is soms pittig, maar daardoor ook erg waardevol."

Hoe is na de keuze voor de aanbieder de bewonersparticipatie verder opgepakt?

Zo’n verbetering naar nul-op-de-meter is op zich al een flinke ingreep. Wij wilden ook nog eens groot onderhoud uitvoeren. Dus in iedere woning, waar nodig, een nieuwe keuken, badkamer en toilet. Wij kunnen dat allemaal wel willen, maar de bewoners moeten daar zelf ook achter staan. Het is tenslotte hun woning en ze krijgen te maken met veel overlast. Onze eerste stap was daarom goede voorlichting. We begonnen met een algemene informatieavond op ons kantoor. Zo kregen alle bewoners op hetzelfde moment dezelfde informatie en maakten ze kennis met ons, Dura Vermeer en de bewonerscommissie. Daarna zijn we per woonblok met bewoners om de tafel gegaan om in alle rust specifieke informatie te geven over bijvoorbeeld de EPV, de planning en bewoners konden vragen stellen. Ten slotte zijn we bij iedere bewoner thuis geweest om de persoonlijke situatie door te nemen. Deze aanpak zorgde voor vertrouwen bij bewoners: per blok ging meer dan 70% van bewoners akkoord met ons voorstel.

Wat kwam je tegen tijdens het eerste blok?

We hebben veel geleerd tijdens de renovatie van het eerste blok. Ik geef drie voorbeelden.


Tijdens de renovatie probeerden we zo zichtbaar mogelijk aanwezig te zijn in de buurt. We hielden elke week op dinsdag spreekuur met de bewonerscommissie en de opzichter en op woensdag met de bewonersbegeleider van Dura Vermeer en ikzelf. Van de bewonerscommissie kregen we echter terug dat er teveel verschillende gezichten waren: wie is nu waar verantwoordelijk voor? We hebben besloten dat Dura Vermeer het eerste aanspreekpunt werd met een uitvoerder voor de werkzaamheden in de woning, een uitvoerder voor de werkzaamheden aan de buitenzijde van de woning en een bewonersbegeleider. Dat hielp.


Verder merkten we dat je tijdens de renovatie zelf een ander soort bewonersbegeleider nodig hebt dan tijdens de voorbereidingen. Er komt best veel op tafel, de impact op bewoners is groot en sommige bewoners zijn kwetsbaar. Er is toen door Dura Vermeer een andere bewonersbegeleider ingezet. De huidige begeleidster is meer ingespeeld op de situatie, ze is vaker aanwezig en kan mensen daardoor ook beter helpen.


En wat we merkten, is dat het belangrijk is om een goede sociale kaart op te maken van de wijk. Op tijd. De huisbezoeken zijn daarvoor een mooi moment. Het is belangrijk om afwijkende omstandigheden vooraf al in het vizier hebben. Bijvoorbeeld dat je weet dat iemand in een rolstoel zit en daardoor minder mobiel is. Je moet deze mensen gerust stellen vóórdat de renovatie begint. Zodat ze weten dat er zaken voor ze geregeld zijn en vertrouwen hebben dat het goed komt.De bewonerscommissie, hoe gaat dat?

We zijn ontzettend blij met de bewonerscommissie! De commissie is kritisch. Dat is soms pittig, maar daardoor ook erg waardevol. De voorzitter loopt bijvoorbeeld ook veel rond in de wijk en bewoners spreken hem heel makkelijk aan. Hij is onze oren en ogen in de wijk en de spreekbuis van de bewoners. De input waar de bewonerscommissie mee komt helpt ons om het project nog beter uit te kunnen voeren. Het houdt ons scherp en helpt ons om nog meer vanuit de situatie van de bewoner te kijken.

"Er komt best veel op tafel, de impact op bewoners is groot en sommige bewoners zijn kwetsbaar."

Welke tools van Stroomversnelling hebben jullie gebruikt ?

Stroomversnelling is een aantal maal bij ons op kantoor geweest om informatie aan ons, als beginnend corporatie in NOM-land, te verstrekken. Dit waren zeer nuttige bijeenkomsten. Er is ook een evaluatie gesprek geweest met Dura Vermeer, Stroomversnelling en De Goede Woning. Zeer nuttig en verhelderend. Ik merk wel dat na de renovatie bewonersbegeleiding nodig blijft vanwege de nieuwe manier van wonen in het huis. Ik hoorde bij Stroomversnelling over een energiecoach, daar ben ik erg in geïnteresseerd.

Heb je tips voor andere corporaties?

Eigenlijk heb ik de belangrijkste tips al gegeven: betrek je bewoners op tijd, luister heel goed en wees op tijd met het maken van de sociale kaart.