Tools


Objectgebonden financiering

In deze publicatie lees je over financieringsoplossingen voor verdergaande energiebesparende maatregelen via de energierekening en via een baatbelasting die de gemeente mag heffen. Ook de mogelijkheden via een kwalitatieve verplichting, opstalrecht en een Vereniging van Eigenaren worden beschreven.

Handreiking inkopen nul-op-de-meterconcept

We helpen je graag met het matchproces, zodat je gebruik kunt maken van de nieuwste instrumenten, sjablonen en ervaringen. Met deze handreiking geven we inzicht in de processtappen en keuzes die gemaakt moeten worden om een nul-op-de-meter (NOM) concept te kopen.

Gedragscode natuurinclusief renoveren

Bouwers en natuurbeschermingsorganisaties zijn vanaf 2 januari 2018 aan de slag gegaan met de Gedragscode Natuurinclusief Renoveren. Zorg dat je altijd de laatste versie bij de hand hebt. Die vind je op Energielinq.nl