Nieuws

Foto: Ilse Wolf

Stroomversnelling biedt de sectortafel gebouwde omgeving een integrale visie


Stroomversnelling neemt deel aan de Sectortafel Gebouwde Omgeving. Samen met de vier andere tafels, zullen we op korte termijn met de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties komen tot concrete plannen die het Klimaat- en Energieakkoord gaan vormgeven. Deze zomer al moeten er op hoofdlijnen afspraken zijn gemaakt over de manier waarop we in 2030 in Nederland de CO2-uitstoot terug gaan dringen. 

Foto: Ilse Wolf

In vier jaar van prototype naar compleet NOM Keur, BAM deed het


Op 8 februari jongstleden kreeg BAM als eerste bouwer in Nederland het completeNOM Keur uitgereiktuit handen van de minister. In 2013 zag het allereerste nul-op-de-meterhuis van BAM het licht. Het was de tijd van de eerste prototypes in deDeal Stroomversnelling Huur. Slechts vier jaar later heeft BAM zo´n 500 goed werkende NOM-woningen. Hans Kerkhof, productontwikkelaar bij BAM Wonen, maakte het allemaal van dichtbij mee én werkte mee aan de ontwikkeling van het NOM Keur.

Aardgasvrij wonen voor iedereen mogelijk via objectgebonden financiering


In 2050 moeten alle huizen van het aardgas af zijn. Dat betekent dat iedereen zijn steentje bij moet dragen aan de energietransitie. Een betrouwbare, duurzame, betaalbare energiezuinige of zelfs energieneutrale woning is alleen nog niet voor iedereen weggelegd. Het ontbreekt aan een breed toegankelijke financiële constructie om verregaande energiebesparende maatregelen te nemen tegen acceptabele maandlasten, zonder dat je je bij verhuizing zorgen hoeft te maken of je de investering wel hebt terugverdiend. De oplossing: een objectgebonden financiering. Stroomversnelling maakte eenoverzichtvan de aanknopingspunten om deze oplossing verder uit te werken.

In 2050 moeten alle huizen van het aardgas af zijn. Dat betekent dat iedereen zijn steentje bij moet dragen aan de energietransitie. Een betrouwbare, duurzame, betaalbare energiezuinige of zelfs energieneutrale woning is alleen nog niet voor iedereen weggelegd. Het ontbreekt aan een breed toegankelijke financiële constructie om verregaande energiebesparende maatregelen te nemen tegen acceptabele maandlasten, zonder dat je je bij verhuizing zorgen hoeft te maken of je de investering wel hebt terugverdiend. De oplossing: een objectgebonden financiering. Stroomversnelling maakte eenoverzichtvan de aanknopingspunten om deze oplossing verder uit te werken.

Aantal nul-op-de-meter woningen groeit exponentieel


De eerste Stroomversnelling samenwerkmiddag van 2018, vond 12 april plaats in Utrecht, met dit keer onder andere aandacht voor een NOM-project van Fides Wonen en Hazenberg|TBI in Oostvoorne en de nieuwe innovatiesubsidie binnen het programma Urban Energy van TKI, die bedoeld is om de aardgasvrije gebouwde omgeving verder aan te jagen.