Warmte I Elektra I Tools

Het subthema ‘Wijkenergiesystemen’ werkt aan een goede en juiste verbinding van boven- en ondergrondse technieken, processen en actoren. Hiermee stimuleren we de markt om met een aantrekkelijk aanbod te komen voor externe duurzame warmte (warmteversnelling). En het creëren van condities zodat wijken geheel op duurzame energie kunnen werken.

Wat zijn Wijkenergiesystemen

Wijkenergiesystemen zijn de energie-infrastructuren op wijkniveau, die de energie leveren voor de verwarming en het koelen van gebouwen, de warm tapwater bereiding, het koken, de ventilatie, het gebruik van alle andere apparaten en voorzieningen bieden voor energie teruglevering en energieuitwisseling. Welke dominante energiedrager de wijk gaat voeden, hangt samen met de lokale technische mogelijkheden en beperkingen. Is bijvoorbeeld netverzwaring nodig of is het mogelijk dit te voorkomen door de toepassing van slimme afstemming tussen de aanwezige bronnen, de energiedistributie, de vraagpatronen in combinatie met energieopslag?