Warmte I Elektra I Tools

Warmteversnelling
Het doel van de warmteversnelling is de markt stimuleren om met een aantrekkelijk aanbod te komen voor externe duurzame warmtelevering. Het key result is het opstarten van drie pilots NoM Warmte in samenwerking met woningcorporaties. De initiatieven zijn gericht om de benodigde condities te creëren om dit mogelijk te maken. Het vergt een aanpassing van de EPV wetgeving en het maken van een standaard contract over het administratief alloceren van de duurzame bron en de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker en de warmteleverancier. Jeroen Roos is trekker van de warmteversnelling. Afgelopen 18 oktober is de warmteversnelling weer bijeengekomen. De notulen volgen nog.

All Electric
Het doel is boven- en ondergrondse processen, technieken en actoren beter op elkaar aan laten sluiten. Een key result is dat we tractie vinden bij drie netbeheerders en 3 gemeenten middels partnership of lidmaatschap. Het eerste initiatief is het schrijven van een positiepaper wijkenergiesystemen om de netbeheerders en gemeenten uit te nodigen om te werken aan de tot nu toe verzamelde onderwerpen voor de ontwikkeltafel ‘netbeheersing’. Het paper is begin november gereed.

We gaan praten met Energie Nederland en Aedes over hun bijdrage de doelstellingen van dit subthema.