Prestatiesturing

NOM Keur

Medio 2018 is besloten dat de NOM Keur gaat bouwen aan een eigen identiteit. Een van de eerste zichtbare resultaten daarvan is uiteraard de nieuwe website van NOM Keur: www.nomkeur.nl. NOM Keur komt hiermee in een nieuwe fase en is klaar voor verdere groei. Niet alleen groei van het NOM Keur aanbod, maar zeker ook van de vraag. Want uiteindelijk gaat het om de groei van het aantal gerealiseerde nul-op-de-meter woningen met een NOM Keur! De website richt zich daarom op de waarde van NOM Keur voor verschillende doelgroepen. Zo biedt de tabel onderaan deze pagina inzicht in de meerwaarde van NOM Keur concept ten opzichte van andere verduurzamingsroutes: https://nomkeur.nl/corporaties/


Begin september is NOM Keur gestart met een campagne om zo potentiële aanbieders en afnemers te prikkelen en bestaande keurhouders te profileren. Een 1-daagse NOM Keur Deep Dive vindt op 16 november plaats voor aanbieders met interesse in het in de markt zetten van nul-op-de-meter aanbod met NOM Keur. De werving voor deelnemers NOM Keur Deep Dive is gestart, en met succes. De LinkedIn campagne heeft het bestaan van de Deep Dive goed zichtbaar gemaakt. De combinatie van ‘online presence’ én persoonlijk contact in het warme netwerk heeft hier goed gewerkt. Inmiddels hebben zich 16 mensen aangemeld (8 bedrijven) daar waar we op 6 hadden gemikt. Dit laat in ieder geval zien dat het leeft en er behoefte is aan de vorm (1-daagse) en de inhoud (de diepte in over hoe en waarom van NOM Keur). Overigens was het verrassend dat de helft van de aanmeldingen bestaande NOM Keur houders zijn. Het wordt dus mogelijk als instrument ervaren om medewerkers binnen organisaties de benodigde kennis op te laten bouwen. Uiteraard zal er evaluatie plaatsvinden van de eerste Deep Dive. Meer informatie lees je op: https://nomkeur.nl/deep-dive/


Ondertussen wordt er door team NOM Keur (Simon, Hans, Felix) ook gewerkt aan het operationeel plan voor 2019, gericht op groei van het aantal. Ook dan zullen er weer de nodige campagne activiteiten waarover iedereen via deze nieuwsbrief zullen informeren. Uiteraard kun je ook via de website van NOM Keur op de hoogte blijven. Zo vind je hier het (groeiende!) overzicht van het aantal keurhouders, inmiddels al 10! https://nomkeur.nl/overzicht-keurhouders/