Prestatiesturing

Van toolbox NOM-Ready naar producten en diensten voor de markt

Stroomversnelling heeft het afgelopen jaar een methode ontwikkeld voor het beoordelen van een stapsgewijze aanpak naar nul-op-de-meter. Wanneer is het een slimme stap? Hoe sluit die stap aan op de volgende stap? Hoe zorg ik dat ik later geen spijt krijg? De vraag is nu: hoe kunnen we deze methode (en de achterliggende kennis en ervaring) het beste inzetten als Stroomversnelling met onze leden zodat we er zoveel mogelijk aan hebben?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, voert team NOM-Ready (Felix, Ivo, Hans, Marten, Niels) momenteel een kwalitatief marktonderzoek uit. We hanteren daarvoor de volgende aanpak: samen met leden van de Ontwikkeltafel NOM-Ready en leden van Stroomversnelling gaan we producten en diensten bedenken voor de verschillende doelgroepen (corporatie, particulier, VvE’s). Hiertoe heeft al op 1 november een workshop plaatsgevonden met de leden van Ontwikkeltafel NOM-Ready. Deze eerste workshop leverde een groot aantal mogelijke producties en diensten voor de verschillende doelgroepen op. Uiteraard ging het over een keurmerk op NOM-Ready aanbod, maar ook om andere producten en instrumenten die van waarde kunnen zijn om de verduurzamingen van woningen in slimme stappen plaats te laten vinden. Zoals bijvoorbeeld rekentools om financieel en energetisch te kunnen rekenen aan nul-op-de-meter in stappen, conditionering vanuit de overheid en financiers die stuurt op slimme stappenplannen maar ook trainingen voor energieadviseurs/procesbegeleiders voor particulieren en VvE’s.


Op 15 november vindt de volgende workshop plaats tijdens de Samenwerkmiddag. Mocht je daar graag bij zijn, of mensen kennen waarvan je denkt dat ze niet mogen ontbreken? Stuur een e-mail naar: fvgemen@stroomversnelling.nl.


Ná 15 november gaan we op basis van de bedachte producten en diensten relevante marktpartijen (waaronder natuurlijk ook leden van Stroomversnelling) interviewen om de behoefte naar de diverse producten en diensten te toetsen. We nemen hier tot het einde van dit jaar de tijd voor. Uiteraard zullen we de conclusies en wat dit betekent voor de activiteiten van Stroomversnelling in 2019 delen.at