Stroomversnelling en OKR’s

Bij de nieuw ingeslagen weg hoort ook een organisatie die ingericht is om doeltreffend en kort cyclisch te werken en (bij te) sturen. Om deze manier van werken te versterken zijn we met de methode van Objectives & Key Results (OKR's) begonnen te werken. Een methode die door vele innovatieve organisatie geïntroduceerd is om periodiek (iedere 3 maanden) doelen en concrete resultaten te benoemen. Voor de zomer heb je hier al meer over kunnen lezen. Maar nog even een korte terugblik. Wat houdt werken volgens de OKR-methode nu precies in:

• Bekijk hier een video ter inspiratie (10 minuten)
• Lees hier een aardig artikel over praktische uitvoering, tips en

tricks (15 minuten)

Thema OKR's

Inmiddels is het kernteam samen met de thematrekkers aan de slag gegaan en zijn er de eerste OKR’s voor komende periode geformuleerd. De thematrekkers kunnen je meer vertellen over de OKR’s van hun thema. Bedoeling bij het werken met OKR’s is dat er tweewekelijks een update plaatsvindt op basis van de geformuleerde doelstellingen, om de wisselwerking tussen de thema’s te bevorderen en tijdig bij te kunnen sturen waar nodig.