Inzet Stroomversnelling bij het Klimaatakkoord

Na de zomer is de trein die Klimaatakkoord op stoom gekomen om het akkoord op hoofdlijnen om te zetten naar een concrete uitwerking met namen, rugnummers en onderbouwde doelstellingen en activiteiten. Er zijn 9 werkopdrachten uitgezet naar de deelnemers van het Klimaatakkoord, waarbij Stroomversnelling onder andere meeschrijft aan de uitwerking van 4 daarvan:

- Wijkaanpak (waaronder een kennis- en leerprogramma voor realisatie aardgasvrije wijken);

- Woningen (normering bestaande woningen);

- Arrangementen (voor stimulering kostprijsverlaging en productiviteitsverhoging);

- Financiering (constructies voor particulieren en VVE’s).

Gegeven de concrete rol en verantwoordelijkheid die bij ons is neergelegd op een aantal van deze dossiers, moge blijken dat onze kennis en ervaring met de transitie in de praktijk duidelijk wordt gewaardeerd. Op 10 december moet het Klimaatakkoord aangeboden worden aan de regering, dus de vaart zit er in. Houd de nieuwsbrief van december (en januari) dus in de gaten.