Monitoring

Monitoring Norm introduceren

Twee weken geleden is de Monitoring Norm gelanceerd op de Vakbeurs Energie en kregen vier toeleveranciers een certificaat voor hun monitoringsaanbod. Gekoppeld hieraan is de website online gegaan die beschrijft wat het nut en de noodzaak van de norm is (www.monitoringnorm.nl). De achterliggende documentatie van de norm is vanaf nu openbaar beschikbaar middels deze website. Verder wordt het certificeringsproces ingericht, hiervoor is de samenwerking met VSL herijkt en lopen gesprekken met Onyx en Soltegro. Tot slot wordt er hard gewerkt aan de API. Een API is een interface die communicatie en het uitwisselen van informatie mogelijk maakt tussen verschillende (software) systemen. Begin januari staat de lancering hiervan op de planning.

Corporatiemarkt ontwikkelen voor monitoring

Tijdens de laatste ontwikkeltafel is het plan om pilots in te richten waarbij het volledige proces van meting tot en met geautomatiseerde EPV-rapportage wordt doorlopen. De planvorming voor deze pilots pakken we op met Corponet. Vanuit Corponet zijn meerdere ERP-leveranciers benaderd en bij een aantal woningcorporaties is contact gezocht met de ict-ers. Komende periode vinden vervolggesprekken plaats met potentiële deelnemers. De lancering van de Norm is gedeeld door Corponet met haar achterban.

Roadmap voor aanvullende diensten

Eind oktober is het nieuwe programma besproken bij de OT Monitoring en zijn ideeën opgehaald bij de huidige leden.