Stroomversnelling MeerJaren
Programma gewaardeerd

Onlangs heeft Stroomversnelling voor de periode 2019-2022 een MeerJarenProgramma (MJP) gemaakt. Een van de aanleidingen was de constatering dat de aanpak die we de afgelopen jaren met onze leden hebben gehanteerd aan een update toe was. Een meer thematische aanpak en een onderscheid tussen opschalingsactiviteiten enerzijds, en ontwikkel opgaves anderzijds, sluit beter aan bij de huidige fase van ontwikkelingen.

Anderzijds is het MJP een antwoord op de vraag van BZK, die gepaard ging met het aanbod om een meerjaren institutionele financiële bijdrage te leveren aan onze activiteiten. Onlangs heeft het ministerie BZK zijn grote waardering uitgesproken voor de opzet beschreven in het MJP en de daarin begrootte meerjaren financiële bijdrage toegezegd. Wil je ook een beeld krijgen van de positionering van de Stroomversnelling in het speelveld, de inhoudelijke uitwerking van de thema’s en de concrete doelstellingen die we nastreven met onze activiteiten, klik dan hier.