Meekoppelkansen & Knooppunten

Gedragscode

Op donderdag 6 september heeft de rechtszaak tegen de gedragscode Natuurinclusief Renoveren plaatsgevonden. Stichting SEVON en de Huismusbescherming Nederland zijn in beroep gegaan tegen het goedkeuringsbesluit van de minister van LNV. Binnen zes weken werd de uitslag verwacht. Inmiddels hebben we bericht ontvangen dat de verwachte uitspraak is uitgesteld. Het is de verwachting dat er eind november een uitspraak wordt gedaan. Op basis van de mogelijke uitspraken heeft Stroomversnelling een aantal scenario’s geformuleerd voor het vervolg, en de communicatie hieromtrent. Op dit moment wordt overigens de gedragscode, op basis van de resultaten en bevindingen van het afgelopen jaar, aangescherpt. Deze aanscherpingen staan los van de uitspraak.

Circulariteit

Op de eerstvolgende samenwerkdag vindt een deelsessie plaats rondom circulariteit. Tijdens deze deelsessie gaan we, op basis van een inleidende paneldiscussie, in op het onderwerp 'circulariteit'. Tijdens de paneldiscussie bespreken we, samen met drie experts op dit gebied het nut en de noodzaak van circulariteit in relatie tot de energietransitie. Onderwerpen van discussie zijn de specifieke mogelijkheden van circulariteit in relatie tot nul-op-de-meter concepten en de wijkaanpak in het algemeen. Ook komen de (procesmatige, financiële, en sociale) voordelen van circulariteit aan bod, maar ook de knelpunten die de brede uitrol en standaardisering van circulariteit tegenhouden.