Financiering

Met het NIA is verder gewerkt aan het compleet maken van een rapportage en een set van voorbeelden en tools rondom de financiering van VVE’s. Daarin komen de huidige situatie, mogelijkheden en beperkingen, en de gewenste ontwikkelingen aan bod. De werkgroep, waar Fleur de lead heeft en Ivo(met ondersteuning van Felix op basis van zijn praktijkervaringen vanuit het programma “VvE’s naar Nul op de Meter” van Platform31) ) de achtervang is, heeft ook directe aansluiting gevonden bij het Klimaatakkoord – werkgroep financiering. De opgave die daar nog niet is opgepakt is die van VVE’s met minder dan 10 leden/woningen.

De werkgroep financiering van het Klimaatakkoord is nu voor het eerst bij elkaar gekomen. De GebouwGebondenFinanciering (GGF) is een van de belangrijkste instrumenten voor ons waar daar over gesproken wordt. Door de kabinetsappreciatie leek de slaagkans in de markt danig verzwakt (blokkade op fiscale aftrekbaarheid). Jolein heeft een model waarin ze de effecten van knoppen als fiscale aftrekbaarheid, rentekorting e.d. kan doorrekenen. Vooralsnog ligt de focus voor partijen als BZK op draagvlak bij banken voor de inzet van het instrument (ook als fiscale aftrekbaarheid niet mogelijk zou blijven).

NVB heeft aangegeven dat ze geloof houden in GGF en gaan daar een position paper over opstellen. Voorts wordt er nu verwacht dat er in de komende 2 weken zowel teksten worden uitgewerkt voor het Klimaatakkoord, maar ook enkele korte termijn bijeenkomsten voor het in kaart brengen van de mogelijkheden en beperkingen van alternatieven zowel voor VVE’s en particulieren. Zo is er een meeting op 8 november georganiseerd door BZK om met alle GGF experts, die menen een geschikte variant te hebben, met elkaar te bespreken. Vanuit Stroomversnelling zal Jolein Schorel daarbij aanwezig zijn.